Minden jog fenntartva© - Pestszentimrei Vackor Óvoda - Kindergarten Vackor - Adatvédelmi nyilatkozat

Designed by 2i.hu - 2019

" Hol volt, hol nem, messze, messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve, ﷯ nem is medve, csak egy apró lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze kölyökmackó. " Rólunk Nevelőtestületünk vallja, hogy a gyermek személyiségfejlődésében az óvodai évek során alapozható meg az a szokásrendszer, a képességek és készségek alapjai, amelyek az iskolai tanulás, majdan a felnőtt élet részei lesznek. A gyerekek érzelmi biztonságérzetének kialakításához az óvodában elfogadó, szeretetteljes környezetet alakítunk ki, hogy gyermekeink testileg, lelkileg egészséges személyiséggé váljanak. A napi óvodai élet megszervezésénél figyelembe vesszük az egyéni szükségleteket és képességeket. Csoportjainkba vegyes életkorú gyermekek járnak. Ez a szerkezeti forma a szocializációt erősíti, modellezi a nagycsaládi helyzetet. Különösen jó klímát teremt a tolerancia mindennapos megéléséhez. Nevelési célunk a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatása az életkori, az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Célunk a mozgást, a környezetet szerető, egyes hagyományokat ismerő, egészséges gyerekek nevelése. Egy csoportunkban - Csolt utcai épületben - kétnyelvű, német nemzetiségi nevelés folyik. A német nemzetiségi csoport egyik fő feladata a nemzetiségi identitás átörökítése, erősítése. A gyermekek életkori és egyéni sajátosságaink megfelelően a német kisebbség nyelvének, kultúrájának megismerésére, a kulturális hagyományok megismerése. Napirendünk a gyerekek igényeihez és szükségleteihez igazodik, elegendő időt biztosítunk a gyermeki alaptevékenységre, a játékra. A gyermekek fejlesztése, tapasztalatainak gazdagítása a játékba integráltan, egyénileg vagy kiscsoportos formában történik. vodánkban kiemelt jelentősége van a mozgás fejlesztésének, ezért egész nap biztosítjuk a lehetőséget a különböző mozgásos tevékenységekre.