Elérhetőségeink

Pestszentimrei Vackor Óvoda -
Kindergarten Vackor

1188 Budapest,
Csolt u. 4.
Tel.: +36-1/295-5073
E-mail: csolt@vackorovi18.hu

Kisvackor Tagóvoda
1188 Budapest,
Podhorszky u. 51-55.
Tel.: +36-1/294-5889
E-mail: podhor@vackorovi18.hu

Kölyökmackó Tagóvoda
1188 Budapest,
Címer u. 47.
Tel.: +36-1/292-3245
E-mail: cimer@vackorovi18.hu

Zöld Óvoda

Óvodánk virágos, gondozott családi házas környezetben, közel a kiserdőhöz helyezkedik el.

Nevelési céljaink megfogalmazásánál tudatosan vettük figyelembe a környezeti adottságainkat.

Nevelőmunkánk a környezeti nevelés érdekében már több éves hagyományokra tekint vissza. Közösségünk szemlélete a környezeti értékek iránt elkötelezett.

Sikeres pályázatokkal törekedtünk biztosítani a környezeti nevelésünkhöz szükséges tárgyi feltételeket, ezek eredményeképpen 2014-ben másodszor is elnyertük mindhárom óvodánkban az OKM „Zöld Óvoda” címet.

Célunk:

Az egészséges életmódot követő, mozgást, környezetet szerető és tisztelő, egyes hagyományokat ismerő gyermekek nevelése. Óvodánk külső és belső környezetét tudatosan alakítottuk környezetbaráttá. A folyosót és az óvoda udvarát zöld és virágos növényekkel tettük élővé.

Környezeti nevelésünk maga az óvodai élet. Közös élményekkel, sokszínű tevékenységek szervezésével, a kíváncsiságra alapozva nyújtunk tapasztalati lehetőségeket gyermekeinknek a napi élet során. Kis lépésekkel haladva érzékeltetjük szűkebb és tágabb környezetünket.

A csoportszobákban kialakított természetsarkokat gondoznak gyermekeink a dolgozóink példamutatásával, pld: csigák, tücskök, halak, növények. Az évszakok változásait megtapasztalhatják a gyermekek a kerti munkák és kiskert gondozás során, ezzel alapozva a gyermekek pozitív érzelmi kötődését a környezetük iránt.

A környezettudatos szemléletformálás, és környezetvédő magatartás érzelmi alapjainak megteremtése tevékenységünkben tapasztalati élményekre épül.

Tágabb környezetünk megismerése közös kirándulások élményével valósul meg óvodánkban.

A közös séták, kisebb, nagyobb kirándulások, de az óvodaudvar is kiválóan alkalmas arra, hogy rácsodálkoztassuk a gyerekeket a természet szépségére, értékeire.

Számtalan megfigyelnivaló akad környezetünkben és még segítségünkre ott vannak az évszakokhoz kapcsolódó mondókák, rangos költők versei, népmesék és különféle történetek állatokról, növényekről.

A gyerekek – kísérletek és megfigyelések alatt – sok-sok kérdést fogalmaznak meg, így természeti ismereteik mellett beszédképességük, gondolkodásuk is fejlődik. A közösen látott élményeket mindig beépítjük napi tevékenységeinkbe, minden gyermek elmondhatja véleményét, beszámolhat saját élményeiről. Tapasztalatokat nyújtunk a természet védelméről; miért óvjuk a bogarakat, békákat, a fák ágait, a virágokat.

A csoportoknak az óvoda udvarán van egy ”fája”- melynek változásain követjük az évszakok körforgását. Télen erre helyezzük a madáretetőnket, tavasszal megmetsszük az elhalt ágait, ha szükséges tavasszal megöntözzük közösen gyökerét, kigyomláljuk a tövét és csoportszobánk ablakából figyeljük ”tavaszi változásait” /rügyezését, levelezését, virágba borulását.

Megfigyelőhelyeken naponta tapasztalhatjuk a hőmérséklet ingadozását, a csapadék mennyiségét és a szél mozgását.

A környezettudatos magatartás érzelmi megalapozása, környezetbarát szokások, viselkedésformák alakítása elősegíti a gyermekek természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolatát. Tudatosan alakítjuk az egészséges életmód iránti igényt, a természet és a környezet megtapasztalásának lehetőségeit, a hagyományok ápolásának élményeit.

Fontos számunkra a gyermekek fogékonyságának erősítése a társadalmi környezet iránt, viselkedésminták nyújtásával segítjük elő a társak közötti kommunikálást, felnőttekkel való viselkedést. Hagyományaink közé tartozik az új keletű ünnepek élményszerű megrendezése, melynek alapja a mozgásos, érzékszervi tapasztalati lehetőségek biztosítása tevékenykedés közben.

A csoportokban az állatgondozás beépült a napi gyakorlatba, mivel minden csoportnak saját kisállata van. A csoportszobáinkban a természettudományos könyvek az állatok életébe engednek betekintést. A gyermekek saját készítésű játékokkal is játszanak, melyekben előtérbe kerül a környezettudatos szemlélet megalapozása.

A bogarak életének megfigyelése óvodánk udvarában folyamatos. A csoportokban meglévő hangyafarm segítésével a gyermekek közelebbről is megfigyelhetik a bogarak mozgását, életvitelét.

Homok-víz asztal segítségével kísérletezünk, játszunk a vízzel (lemerül, fennmarad, elkeveredik, nem keveredik el).

A napi tevékenységeink között mindig kínálunk kreatív lehetőségeket a gyermekek számára: vágunk, ragasztunk, festünk, gyurmázunk, stb. Az óvoda helységeit az elkészült gyermekmunkákkal díszítjük.

Az élmények együttes átélése alapozza meg hosszú távon a gyermekek szokásait, a hagyományok beépüléseit.

Sallai Ferenc: Rügyet robbant

Nézd csak azt a
kicsi fát:
rügyet robbant
minden ág.
Én is ág,
te is ág.
Kivirágzik
a világ!